​GODS LIEFDE IS GROTER | World Challenge

​GODS LIEFDE IS GROTER

David Wilkerson (1931-2011)March 14, 2019

Onze hemelse Vader wil dat we een blijvende verzekering van Zijn liefde hebben. Jezus loste ons zondeprobleem op op Golgotha ​​en hoewel we soms falen, herinnert de Heilige Geest ons voortdurend aan de goedertierenheid van de Vader. Wanneer we gefocust raken op onze zonden, verliezen we alle zicht op wat God het meest van ons wil: "Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken." (Hebreeën 11:6).

God is een beloner en Hij wil ons met Zijn liefde onderdompelen als we berouwvol zijn. David is een voorbeeld van iemand die gezegend was met Gods goedheid, ook al ging hij ver in de zonde. Je kent het verhaal over hoe hij in flagrant overspel raakte en vervolgens moord pleegde om niet ontdekt te worden. David werd een huichelaar, zondigde in het aangezicht van Gods zegeningen en bracht schande over Gods naam. Maar hoewel hij zwaar werd gedisciplineerd, ontving David vergeving en werd volledig hersteld.

God zond de profeet Nathan om David te confronteren met zijn zonde, omdat het zo'n belediging was in Zijn ogen. Maar desondanks wilde God dat David wist dat hij vergeving had. Je ziet, God wist dat David zou worden verbroken en verslagen over zijn zonde; vooral wist de Heere dat David van nature geen gewone overspelige of moordenaar was. In plaats daarvan werd David verrast door de zonde, overweldigd in een moment van zwakte.

Op dezelfde manier ziet God jouw hart. De Heere weet dat je niet ineens op een ochtend wakker werd en besloot: "Vandaag ga ik overspel plegen. Ik zal vandaag mijn geduld eens verliezen en ontploffen." Nee, alleen verharde zondaars gedragen zich op deze manier. Christenen zijn verrast en overvallen door zonde; in feite overspoelt de vijand hen heel vaak terwijl ze bezig zijn met Gods zaken.

Geliefde, God heeft je tranen geteld nog voordat je ze hebt vergoten. Hij heeft je vergeven vanaf het moment van de eerste steek van overtuiging en verdriet. "…de goedertierenheid van God leidt u tot bekering" (zie Romeinen 2:4). Zijn liefde is groter dan al jouw zonden!

Download PDF