POZOSTAW BITWĘ W BOŻYCH RĘKACH | World Challenge

POZOSTAW BITWĘ W BOŻYCH RĘKACH

David Wilkerson (1931-2011)August 13, 2019

„On kładzie kres wojnom” (Psalm 46:10). Jaka oczekiwana wiadomość dla dziecka Bożego, które jest umęczone i rozrywane przez walkę. Walka w naszej duszy jest Jego walką i tylko On ją może zakończyć. Nasz kochający Ojciec nie pozwoli, żeby ciało i diabeł nas nękały do porażki.

Hebrajskie słowo użyte tutaj przez Dawida w Psalmie 49:10, to słowo milchamah, które oznacza, karmić się czymś, konsumować, pożerać, jeść, zwyciężać.” Pochodzi od słowa kluczowego, które sugeruje  żywność albo chleb dla bydła. Jego użycie tutaj jest po prostu wspaniałe, powód do wielkiej radości. To znaczy, że Bóg zatrzyma każdego nieprzyjaciela przed skonsumowaniem nas, przed pożarciem.

Dobra wiadomość Ewangelii jest taka, że służymy Bogu absolutnej miłości – Bogiem miłosierdzia, który pragnie doprowadzić swoich umiłowanych do miejsca ponad wszelkimi zamieszkami. Bożym ostatecznym celem dla wszystkich Jego dzieci jest obfite życie. On nigdy nie zaplanował, żebyśmy szli przez życie skoncentrowani na naszych grzechach i upadkach. Ale nie możemy zając swojego miejsca, posadzeni z Chrystusem w niebiańskich sferach dotąd, aż się w pełni utożsamimy z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.

Duch Święty włożył w nas wiedzę, że nie możemy prawdziwie żyć dotąd aż umrzemy. Mamy umówione spotkanie ze śmiercią, przeznaczeniem odnoszącym się do krzyża Chrystusa. Przyglądnij się gdzie jesteś, ze wszystkim swoimi obawami, pustką, samotnością, upadkami i kompromisami. Brakuje ci dużo do tego co wiesz, jaki powinien być zwycięski chrześcijanin. Ale wiesz, że Boże Słowo mówi wyraźnie o zwycięstwie, odpocznieniu, wolności od panowania grzechu.

Po tym, kiedy Słowo nam mówi, że Bóg kładzie kres wojnom, widzimy dodane to: „Ucisz się i poznaj, że Ja jestem Bogiem” (Psalm 46:11). Jak bardzo konsekwentne jest Słowo Boże! On kładzie kres wojnom i zanim dokończy swojego dzieła, my mamy zaprzestać naszych wysiłków i pozostawić to w Jego rękach.

Jakie to niesamowite wiedzieć, że możemy zawierzyć naszą przyszłość i odnowienie w ręce Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. „Ucisz się” dzisiaj i niech ta prawda przyniesie pokój dla twojej duszy.

Download PDF